ESMİAD - Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği esmadeskisehir@googlegroups.com
27°

Yüksek: 28° Düşük: 11°

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Avrupa Yatırım Fonu kapsamında 50.000 TL’ye kadar KOBİ Kredisi vermektedir.

Sayın Üyemiz;

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Avrupa Yatırım Fonu kapsamında 50.000 TL’ye kadar KOBİ Kredisi vermektedir. Faaliyet süresi 5 yıldan az ve çalışan sayısı en fazla 9 olan işletmelerin faydalanabileceği kredide ayrıca yılsonu net satışları 2 milyon EURO karşılığı TL' den az olma şartı da aranmaktadır. Tüzel Firmalar için sektör sınırlaması olmamakla birlikte şahıs firmalarında belirli sektörlere verilebilmektedir. Konu ile ilgili T.C. Ziraat Bankası tarafından yapılan ayrıntılı açıklama aşağıdadır.

 

Saygılarımızla.

 

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Duyurusu

50.000.-TL' ye kadar Avrupa Yatırım Fonu Teminatlı " İlk Bankam -İlk İşim" KOBİ Kredisi

1       T.C Ziraat Bankası kredilendirme ilkelerine uygun

2       Çek Kullanım yasağı kapsamında olmayan,

3       Karşılıksız çeki olmayan ve/veya açık protestoları bulunmayan,

4       Kredileri Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesaplarında bulunmayan,

5       Devlet taahhütlerine girmeleri yasaklanmayan, iflas ve konkordato ilan etmemiş, ticaretten men edilmemiş,

6       Çalışan sayısı 10 kişiden az ( Maksimum 9 kişi )

7       Yılsonu net satışları 2 milyon EURO karşılığı TL' den az,

8       Faaliyet süresi en fazla 5 yıl, olan siz müşterilerimize;

İstenen Evraklar,

1       Müşteri / ortaklarının kimlik belgesi (nüfus cüzdanı/ ehliyet/pasaport) fotokopisi, adres tevsik
belgesi (elektrik/su/telefon faturası)

2       Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş ve değişiklikleri içeren) veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicili Gazetesi

3       Oda Kayıt Belgesi

4       Temsile yetkili kişilerin Noter Onaylı imza Sirküleri

5       Varsa taşınmazların tapu fotokopileri, taşıtların ruhsat fotokopileri alınır.

6       Varsa faaliyet konusu dışında elde edildiği belirtilen gelirleri tevsik edici belgeler

7       Vergi Levhası

8       Son üç yıllık döneme ait; Bilanço ve Gelir Tablosu veya işletme Hesap Özetinin Vergi Dairesi/Serbest
Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir onaylı sureti (Yeni Üyeler için faaliyet süresi kadar)

Ödeme ve Faiz seçenekleri,                                                                            

1.            Bankamız Cari faiz oranı üzerinden Bayan Girişimciler için % 30 ( Firma ortaklarından kadın olanların hissesi
toplamlarız % 51 ve üzeri ise; Kadın Girişimci), Erkek Girişimciler için % 20 faiz indirimi,

2.            İşletme kredilerinde 36 ay, Yatırım Kredilerinde 60 aya kadar vade

3.            İşletme Kredilerinde Erkek girişimciler için 6 ay Bayan girişimciler için 1 yıl anapara ödemesiz dönem
verilebilmektedir.

4.            Yatırım Kredilerinde Erkek girişimciler için 1 yıl, Bayan girişimciler için 2 yıl anapara ödemesiz dönem
verilebilmektedir.

 

     Tüzel Firmalar için sektör sınırlaması yoktur.

       Şahıs firmaları için,

Serbest Meslek Erbapları; Avukatlar(Özel Hukuk Büroları), Doktorlar(Hastanede Çalışanlar Hariç, Özel İşyeri olanlar dahil), Diş Hekimleri,Diş Protezcileri, Serbest Muhasebeciler, Mali Müşavirler, Yeminli Müşavirler, Eczacılar, Peyzaj Mimarları, Veteriner Poliklinikleri.

Ruhsata Dayalı İşler; Otel ve Pansiyonlar, Berber ve Kuaförler, Veteriner Muayenehane ve Poliklinikler, Özel Hayvan Hastaneleri, Özel Veteriner Teşhis Laboratuvarları, Veteriner İlaç Satış Yerleri, Özel Hayvan Hastaneleri, Özel Veteriner Teşhis Laboratuvarları, Ruhsatlı Aşı, Serum Ve Biyolojik Madde Depoları, Ruhsatlı Pet Shoplar, Ruhsatlı Veteriner İlaç Satış Yerleri, Veteriner Muayene Ve Poliklinikler, Zirai Mücadele İlaç Ve Alet Makina Bayileri, Kimyevi Gübre Bayileri, Kimyevi Gübre İthalatçı Kuruluşları, Kimyevi Gübre Üretici Kuruluşları, Organik Gübre Üreticileri, Optik Gözlük Satış, Bayan Kuaförü, Tıbbi Malzeme Satış Yeri, Dayanıklı Tüketim Malları Satış Yeri, Fotoğraf Stüdyosu, Erkek Berberi, saatçi, Camcı, Diş Laboratuvarı, Ciltevi (Kitap Ciltleme Yeri), İşitme Cihazları Satış Yeri, Tıbbi Cihaz Teknik Servisi, El Sanatları Atölyesi, Gübre Bayisi Tarım Kredi Kooperatifleri Listesi, Beyaz Eşya Satış Yeri, Su Tesisat Tamir Yeri, Elektrikçi, Yemci, Spor Salonu,Terzi, Halı saha, Bisiklet Tamir yeri, Bilgisayar Tamir Yeri, Unlu Mamuller ve Pastacılık ürünleri satış, Tabelacı, Gelinlikçi.

 

 

ESMİAD - Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği esmadeskisehir@googlegroups.com